WINDKRACHT058

WindKracht058 is een samenwerkingsverband van Aardema Zorggroep en InnZorg.


Vanaf 1 januari 2021 zijn wij verantwoordelijk voor de aanvullende ondersteuning WMO in de gemeente Leeuwarden. Wij werken op dit moment samen met 26 kernpartners om de aanvullende ondersteuning via maatwerk te kunnen leveren. De basis van de zorgvraag en gestelde doelen komen vanuit het perspectiefgesprek dat met de sociaal werker van Amaryllis is gevoerd. WindKracht058 kiest op basis daarvan welke organisatie de zorg uit gaat voeren.

ondersteuning

Als u nog geen ondersteuning heeft

Woont u in de gemeente Leeuwarden en heeft u WMO ondersteuning nodig, maar heeft u deze nog niet? Dan kunt u een afspraak maken met Amaryllis via telefoonnummer 058 030 0401 of mail naar info@amaryllisleeuwarden.nl.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-color-amaryllis-wit.png
Amaryllis nodigt u uit voor een gesprek en zal samen met u onderzoeken of u ondersteuning vanuit de basisondersteuning of de aanvullende ondersteuning nodig heeft. Wanneer u basisondersteuning nodig heeft, zal Amaryllis deze bieden. Mocht u ondersteuning vanuit de aanvullende ondersteuning nodig hebben, dan ontvangt WindKracht058 automatisch een verwijzing van Amaryllis. WindKracht058 kijkt zorgvuldig naar uw aanmelding en naar de meest passende ondersteuning bij uw doelen en resultaten. Er wordt automatisch contact met u opgenomen voor een eerste gesprek. Het is niet nodig om hierover contact op te nemen met WindKracht058.

U krijgt al ondersteuning

Krijgt u al ondersteuning en bent u benieuwd of u deze begeleider of ondersteuning behoudt?

Amaryllis heeft met alle bewoners een perspectiefgesprek gevoerd. Tijdens dit perspectiefgesprek heeft Amaryllis samen met u besproken of u basisondersteuning of aanvullende ondersteuning gaat ontvangen, vanuit de te behalen doelen en resultaten.

Als Amaryllis heeft besloten dat u vanaf 1 januari 2021 basisondersteuning nodig heeft, dan voert Amaryllis zelf deze ondersteuning uit. Als Amaryllis heeft besloten dat u vanaf 1 januari 2021 aanvullende ondersteuning nodig heeft, dan ontvangt WindKracht058 automatisch een verwijzing van Amaryllis.

WindKracht058 kijkt zorgvuldig naar uw aanmelding en zal vervolgens kijken naar de meest passende ondersteuning, passend bij uw doelen en resultaten.

We nemen automatisch contact met u op voor een eerste gesprek. Het is niet nodig om ons hiervoor te benaderen.

Voor organisaties

WindKracht058 voert de aanvullende ondersteuning uit in de gemeente Leeuwarden. WindKracht058 ontvangt automatisch een verwijzing ten behoeve van bewoners die aanvullende ondersteuning nodig hebben.

Het Triageteam behandelt deze verwijzing als een aanmelding. Het kan zijn dat er een bepaalde expertise ingezet wordt ten behoeve van de aanmelding. WindKracht058 beschikt hiervoor over een expertiseteam. Er wordt automatisch contact opgenomen met de aangemelde bewoner en de huidige aanbieder.

Kernpartners

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures. 

Contact

WindKracht058
Badweg 2
8934 AA Leeuwarden
058 230 00 50 (bereikbaar van ma – vrij van 09.00 – 13.00 uur)
info@windkracht058.nl

© 2021 Windkracht058